GALEGO

Grazas pola súa compra en 77 Turismo.

Revise as indicacións da visita sobre a hora e punto de encontro para a actividade. Se ten calquera dúbida, contacte connosco a través do mail  guias@turismobetanzos.es ou no teléfono (+34) 604 083 231 .

Dada a situación sanitaria, seguiranse as medidas COVID de distancia interpersoal e uso de máscara.

Durante a actividade, 77 Turismo poderá tomar imaxes para a súa difusión con fins publicitario; do mesmo xeito, pode que outras persoas usuarias das actividades obteñan imaxes nas que apareza  vostede. Se prefire non aparecer neste tipo de accións ou prefire que non se tome imaxe súa de ningún tipo, por favor, indíquenolo para poder informar e  actuar en consecuencia.

Os datos recabados teñen coma fin o seu uso para facturación,  seguro de actividade e exercizos fiscais. Estes datos permanecerán almacenados nun ficheiro o tempo necesario para completar a relación comercial e poderán exercerse os dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade e limitación ou oposición dirixíndose por escrito  (acompañando a solicitude de copia do DNI) a: 77 Turismo, José Ángel Paz, Lg. Os Chas, nº41 CP.: 15.316, Coirós (A Coruña); ou ben por mail a guias@turismobetanzos.es

ESPAÑOL

Gracias por su compra en 77 Turismo.

Revise las indicaciones de la visita sobre hora y punto de encuentro para la actividad. Si tiene cualquier duda, contacte con nosotros a través del mail guias@turismobetanzos.es ó en el  teléfono (+34) 604 083 231.

Dada la situación sanitaria, se seguirán las medidas COVID de distancia de seguridad  interpersonal y uso de máscara.

Durante la actividad, 77 Turismo podrá tomar imágenes su difusión con fines publicitarios; de la misma forma, puede que otras personas usuarias de las actividades obtengan imágenes en las que aparezca usted. Si prefiere no aparecer en este tipo de acciones ó prefiere que no se tome imagen suya de ningún tipo, por favor, indíquenoslo para poder informar y actuar en consecuencia.

Los datos obtenidos tienen como fin su uso para facturación, seguro de actividad y ejercicios fiscales. Estos datos permanecerán alamacenados en un fichero el tiempo necesario para completar la relación comercial y podrán ejerecerse los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y limitación u oposición dirigiéndose por escrito (acompañando la solicitud  de copia del DNI) a: 77 Turismo, José Ángel Paz, Lg.. Os Chas nº41 CP.:15.316, Coirós (A Coruña); ó bien por mail a guias@turismobetanzos.es.

ENGLISH

Thank you for your purchase in 77 Turismo.

Check instructions about the visit regarding the hour and meeting point for the activity. If you have any kind of doubt, please, contact us by guias@turismobetanzos.es mail or by telephone (+34) 604 083 231.

Particular health situation make necessary  specific COVID  protection measures like personal distance and to wear face mask.

During the activity, 77 Turismo can take images to broadcast with marketing purposes; other customers can, also, take some images where you can appear. If you prefer not to appear in these kind of actions or you don’t want any image of you can be taken, please, tell us to be able to inform and to act consequently.

Data acquisition is necessary for billing, activity insurance and taxes. Data will remain stored in a file while commercial relationship lasts and you will apply your rights about access, rectification, elimination or disagreement writting to (with a Identity card or passport copy) to: 77 Turismo, José Ángel Paz, Lg. Os Chas, nº41 CP.: 15.316, Coirós (A Coruña); or mailing to  guias@turismobetanzos.es

No responses yet

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.